به اطلاع می رساند امکان ثبت خطوط ثابت استان البرز در سامانه اضافه گردید

 این خطوط همانند خطوط 021 ثابت تهران بوده و برای سفارش نیاز به تکمیل فرم درخواست خط ثابت،قبض تلفن صاحب خط و تصویر کارت ملی صاحب خط می باشد.

  • تعرفه ارسال و فعالسازی خط همانند خطوط 021 متناظر (ثابت تهران) می باشد.
  •  برای سفارش این خطوط به بخش سفارش خط -> سفارش خط ثابت مراجعه نمایید .

با تشکر ساتیا پیامک