به اطلاع تمام کاربران عزیر میرساند

سورس جدید پنل پیامک ساتیا در حال آماده سازی نهایی می باشد.

تا آخر آبان ماه تمامی کاربران و نماینده ها به سورس جدید پنل پیامک انتقال خواهند یافت.

در سورس جدید تعرفه های نمایندگی و شرایط کار به نحوه چشمگیری متفاوت خواهد بود.

منتظر خبر های بعدی از ساتیا باشید.

با تشکر مدیریت