خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟
شماره های 1000 و 2000 و 3000 و 5000 و 021 که همگی در سامانه ساتیاپیامک قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
به طور کلی از اصلی ترین تفاوت های اپراتور های مختلف میتوان به سرعت ارسال، نحوه ارائه خطوط اختصاصی، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام کهای ناموفق اشاره نمود .
 • امکان ارسال تکی از خطوط
  ارسال بالک
  بازگشت هزینه ارسال نشده ها
  دریافت گزارش تحویل
 • ثبت سریع و آسان
  ارائه خطوط اختصاصی رند، نیمه رند و ...
  سرعت بالای ارسال
  امکان دریافت پیامک

خطوط عمومی
هدیه ساتباپیامک به تمامی مشتریان مجموعه ای از خطوط عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این خطوط برای ارسالهای انبوه خود استفاده نمایند.

خطوط اختصاصی
تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ....... استفاده و بهره برداری نمود.

قیمت شماره های زیر به ريال می باشد.

خطوط1000

قیمت خطوط اختصاصی 1000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
 
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 250,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 700,000 315,000 600,000
3 1000XXXXXXXX 12 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000
4 1000XXXXXXX 11 1,400,000 2,700,000 1,200,000 2,300,000
5 1000XXXXXX 10 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000
6 1000XXXXX 9 2,500,000 5,000,000 2,250,000 4,500,000
7 1000XXXX 8 3,500,000 7,000,000 3,000,000 6,000,000
8 1000XXX 7 35,000,000 33,000,000
9 1000XX 6 60,000,000 57,000,000

 

خطوط 3000

قیمت خطوط اختصاصی 3000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
 
1 3000XXXXXXXXXX 14 150,000 135,000
2 3000XXXXXXXX 12 900,000 800,000
3 3000XXXXXX 10 1,000,000 900,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

 

خطوط 2000

قیمت خطوط اختصاصی 2000
ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند خیلی رند غیررند نیمه رند رند خیلی رند
1 12 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 استعلام شود 1,800,000 2,300,000 2,800,000 3,300,000 استعلام شود
2 10 4,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000 استعلام شود 3,500,000 4,500,000 6,500,000 9,500,000 استعلام شود
3 9 7,000,000 8,000,000 10,000,000 15,000,000 استعلام شود 6,500,000 7,500,000 9,000,000 13,000,000 استعلام شود
4 8 12,000,000 14,000,000 16,000,000 25,000,000 استعلام شود 11,000,000 13,000,000 14,500,000 23,000,000 استعلام شود

 

خطوط 5000

قیمت خطوط اختصاصی 5000

قیمت خطوط اختصاصی 5000 باید توسط اوپراتور استعلام گردد

 

خطوط 021

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
 
1 021XXXXXXXX 10 استعلام استعلام
2 021XXXXX 7 استعلام استعلام
3 021XXXX 6 استعلام استعلام
نکته * ملاک رند بودن شماره :
1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
شرایط نمایندگان ویژه :
1. روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند
2. خرید های ایشان یکجا و بیش از 20 میلیون تومان باشد
3. روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند