کاربردهای سامانه پیام کوتاه برای دارالترجمه ها

ارسال پیام خودکار به شما و مراجعین برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم

آموزش و اطلاع رسانی به مشتریان در مورد قوانین جدید با ارسال اس ام اس

ارسال پیامک تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر

ارسال پیامک با نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان

کاهش هزینه های تماس با مشتریان (هر پیامک 105ریال هر تماس با موبایل 150 تومان)

ارسال پیامک سررسید تبریک تولد و غیره

افزایش ارتباط موثر و ارزان با مراجعین با سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه