کاربرد سامانه پیام کوتاه برای مراکز رشد و پارک های علمی تحقیقاتی

اعلام تاریخ و زمان برگزاری کارگاه های ‏آموزشی و جلسات مشاوره با ارسال پیامک

اعلام وضعیت مالی واحد های مستقر با ارسال اس ام اس

ارسال پیامک اخبار به واحد های مستقر

اطلاع رسانی پیامکی همایش ها و کنفرانس ها

ثبت نام متقاضیان برای شرکت درجلسات و ‏همایش ها با دریافت اس ام اس آن ها

معرفی محصولات تولیدی واحدهای فناور به ‏سایر واحدها با ارسال پیامک گروهی

ارسال پیامک تبلیغاتی و معرفی محصولات واحدهای فناور ‏به سازمان ها وکارخانجات

اطلاع رسانی نشریات مرکز با سامانه ارسال پیام کوتاه

برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی ‏با پنل اس ام اس

دریافت نظرات واحدها با سامانه دریافت پیام کوتاه

معرفی خدمات جدید مرکز سازمان ها و ادارات با ارسال پیام کوتاه

ارسال پیامک انبوه جهت دعوت به همکاری و استخدام

فراخوان مناقصات با ارسال پیامک

اطلاع ‎رسانی پیامکی برگزاری جلسات

ارسال پیام های دعوت به همکاری و استخدام

برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی از طریق پنل ارسال اس ام اس

دریافت نظرات و شکایات مراجعین در راستای تکریم ‏ارباب رجوع ‏

ثبت نام متقاضیان برای شرکت درجلسات و ‏همایش ها یا در یافت پیامک