کاربردهای سامانه پیام کوتاه برای آتلیه ها و عکاسی ها

ارسال پیام خودکار به شما و مشتریان برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم

ارسال پیامک تشکر از تماس با نام اشخاص بعد از تماس با آتلیه

ارسال پیامک با نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان

کاهش هزینه های تماس با مشتریان 

قرار دادن امکان پیگیری سفارش به مشتریان از طریق ارسال اس ام اس به شماره شما

درست کردن کلاب پیامکی مشتریان و برگزاری قرعه کشی های ماهانه

افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان از طریق خدمات ارسال و دریافت پیام کوتاه