تعدادی از کاربردهای پنل کاربری پیام کوتاه برای اداره راه و ترابری

 • شناسایی و بررسی امکانات اداره از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه سفیرک
 • ارسال پیام کوتاه جهت پیشبرد اهداف اداره راه و ترابری
 • ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی پرسنل از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • ارسال پیام جهت اعلام دوره های آموزشی متنوع در زمینه های عمومی و تخصصی
 • ارسال اس ام اس اطلاع رسانی بهسازی و روکش های آسفالتی
 • هماهنگی و تایید واحدهای ستادی اداره با ارسال پسام کوتاه
 • همکاری با پلیس راه در جهت اجرای وظایف محوله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه سفیرک
 • ارسال پیام جهت بررسی مسائل و روش های موجود حمل و نقل
 • همکاری و هماهنگی پیامکی با سایر موسسات زیربط در جهت رفع مشکلات اداره راه و ترابری
 • ارسال بخشنامه ها و مصوبات به کارکنان با سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه سفیرک
 • ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران
 • اطلاع رسانی پیامکی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده ، شرایط غیر مترقبه و...)
 • برگزاری نظر سنجی پیامکی جهت پیشبرد اهداف اداره راه و ترابری
 • اطلاع رسانی از ایجاد مزایده و یا مناقصه و... با سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه
 • ایجاد سامانه دریافت انتقادات و شکایات و پیشنهادات