کاربرد پیامک

پیام کوتاه برای سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی

 کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی

شناسایی و بررسی امکانات سازمان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال پیام کوتاه جهت پیشبرد اهداف سازمان

اطلاع از برگزاری گردهمایی های فرهنگی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

نظارت برفعالیت های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیامک

ارسال پیامک جهت برنامه ریزی فرهنگی تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت

ارسال پیام انبوه جهت گسترش فرهنگ انقلابی اسلامی

شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی، فرهنگی و هنری مناسب در توسعه فرهنگ دینی با پنل اس ام اس

جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

اعلام برگزاری مراسمات و جلسات کاری و عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیامک

ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران

اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و...) با پنل اس ام اس

برگزاری نظرسنجی پیامکی جهت پیشبرد اهداف سازمان فرهنگ ارشاد اسلامی

ایجاد سامانه پیام کوتاه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

پیام کوتاه برای سازمان صنایع و معادن

 کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای سازمان صنایع و معادن

شناسایی و بررسی نیازها و امکانات صنعتی از طریق ارسال و دریافت پیام کوتاه

تشویق مردم به سرمایه گزاری صنعتی در طرح های مورد نیاز استان از طریق ارسال پیامک

ارسال پیام کوتاه در جهت شناسایی و حمایت از مخترعین

ایجاد ارتباط دو طرفه بین مراکز صنعتی، علمی و دانشگاهی از طریق ارسال و دریافت پیام کوتاه

تنظیم گزارش ها و اطلاعیه ها جهت افکار عمومی از پیشرفت بخش صنعت و معدن از طریق ارسال و دریافت پیام

اطلاع رسانی در مواقع ضروری با ارسال پیامک انبوه

رسیدگی به درخواست های واصله از طریق ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال پیامک جهت هماهنگی و همکاری با واحدهای زیربط

آموزش کارشناسان و واحدهای مختلف صنعتی از طریق ارسال اس ام اس

اعلام جلسات کاری به اعضاء و همکاران با ارسال پیامک

سازماندهی و اعلام گروه ها و واحدهای زیربط از طریق ارسال پیام کوتاه

معرفی خدمات صنعتی به عموم از طریق ارسال پیامک انبوه

ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء همکاران

ارسال بخشنامه ها و مصوبات کارکنان واحده های ذیربط با سامانه پیام کوتاه

برگزاری نظرسنجی پیامکی جهت پیشبرد اهداف سازمان صنایع و معادن

ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

پیام کوتاه برای سازمان تاکسیرانی

 کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای سازمان تاکسیرانی

استفاده از سامانه ارسال پیامک جهت ابلاغ آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوط به دارندگان تاکسی

استفاده از سامانه ارسال پیامک جهت هماهنگی نحوه سرویس دهی سیستم تاکسیرانی با سایر وسایل حمل و نقل عمومی

تهیه و جمع آوری آمار مربوط به نیازهای آتی شهر از لحاظ تعدادتاکسی، برای سرویس های عمومی ویژه با ارسال اس ام اس

استفاده از سامانه پیام کوتاه رایگان جهت بالابردن سطح دانش و کارایی پرسنل و رانندگان تاکسی در امور تاکسیرانی

استفاده از سامانه پیام کوتاه رایگان جهت اتخاذ روش های مناسب برای نظم بخشیدن به سیستم تاکسیرانی

اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و...) با پنل اس ام اس

ارتباط مستمر با رانندگان مشغول به کار درسازمان تاکسیرانی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

اعلام میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری برای عموم از طریق ارسال پیامک گروهی

استفاده از سامانه ارسال اس ام اس جهت تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی به متقاضیان

تهیه و جمع آوری اطلاعات در خصوص تعداد پروانه تاکسیرانی و تعداد تاکسی های موجود با پنل پیام کوتاه

اعلام استخدام افراد مورد نیاز از طریق ارسال پیامک انبوه

نظرسنجی پیامکی برای رضایت مندی مردم از انجام و ارائه خدمات سازمان تاکسیرانی

ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء رانندگان و غیره

دعوت اعضاء و همکاران به جلسات با ارسال اس ام اس

ایجاد سامانه پیامکی دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

پیام کوتاه برای سازمان تبلیغات اسلامی

کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای سازمان تبلیغات اسلامی

شناسایی و بررسی امکانات سازمان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال پیامک جهت پیشبرد اهداف سازمان

ارسال پیام کوتاه گروهی جهت احیاء و اشاعه معارف دینی، فرهنگ و تاریخ تشیع

ارسال پیامک انبوه جهت مقابله با فرهنگ منحط بیگانه و نفی آن با شناسایی نقاط ضعف

تلاش برای هدایت افکار عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

عرضه فراورده ها و آثار فرهنگی و هنری اسلامی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال پیامک جهت همکاری با وزارتخانه ها و دستگاه های فرهنگی، آموزشی به منظور تعمیق وگسترش فرهنگ دینی

شناسایی و تشویق کلیه آثارعلمی، فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی دینی با پنل پیام کوتاه

جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

همکاری علمی و تحقیقاتی و کمک به توسعه کمی و کیفی مراسم فرهنگی، مذهبی و مردمی با پنل اس ام اس

ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران

اطلاع رسانی در مواقع ضروری جلسات فوق العاده، شرایط غیرمترقبه و... با پنل پیام کوتاه

برگزاری نظرسنجی  پیامکی جهت پیشبرد اهداف سازمان

دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات با سامانه پیام کوتاه