کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای مدراس، دانشگاه ها و موسسات آموزشی

اعلام و دعوت به جلسات به همکاران، اعضاء و اولیاء با ارسال پیام گروهی

ارسال آخرین اخبار به کارکنان و اولیاء با پنل اس ام اس

ارسال پیامکی  بخشنامه ها و مصوبات به واحدهای زیر مجموعه و کارکنان

ارسال پیام های تبریک و تسلیت به همکاران، اعضاء، دانشجویان، اولیاء و ...

اعلام نمرات دانش آموزان و دانشجویان با ارسال نظیر به نظیر سامانه پیام کوتاه

ارسال اس ام اس به دانشجویان جهت انتخاب واحد و آغاز نام نویسی

برگزاری نظرسنجی پیامکی جهت پیشبرد سطح آموزش

امکان برگزاری مسابقه پیام کوتاه بین دانش آموزان و یا دانشجویان

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی برای معرفی توانمندی ها آموزشگاه و دانشگاه

ایجاد سامانه پیام کوتاه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

ارسال غیبت دانش آموزان به والدین آنها با ارسال sms

اعلام زمان توزیع کارنامه دانش آموزان به والدین با ارسال اس ام اس

با ارسال پیام کوتاه والدین را پیش از رسیدن دانش آموز به خانه در جریان موقعیت دانش آموز قرار دهید

استعلام والدین پیرامون وضعیت تحصیلی دانش آموزان بصورت غیرحضوری و بدون محدودیت زمانی و مکانی فقط با ارسال کد فرزند خود به شماره اختصاصی پیام کوتاه مدرسه یا دانشگاه

ارائه کارنامه یک ترم و برنامه امتحانی به دانشجو از طریق خدمات ارسال ودریافت پیام کوتاه

اعلام مانده حساب به دانشجویان یا تاریخ سررسید اقساط شهریه با ارسال اس ام اس

برگزاری آزمونهای پیامکی چهارگزینه ای با پنل رایگان پیام کوتاه