کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای بنگاه های املاک

تبلیغات گسترده با سامانه پیام کوتاه  برای فروش، اجاره یا رهن در منطقه پستی مورد نظر

کمترین هزینه تبلیغات با پیامک در میان ابزار های تبلیغاتی موجود و مقرون به صرفه بودن

ارسال پیامک حاوی مشخصات مسکن مورد نظر برای افراد خاص از طریق سامانه پیامک

مطلع کردن مشتری از قیمت ها در صورت درخواست فرد با ارسال پیامک به سامانه(پاسخگوی خودکار).

ارسال پیامک به خریداران وفروشندگان قبلی متناسب با مناسبت ها از طریق سامانه پیام کوتاه

ایجاد بانک شماره های مستأجران  و ارسال پیشنهادات مناسب اجاره قبل ازاتمام قرارداد مستأجر

فروش سریع ملک توسط ارسال پیامک به مشتریان احتمالی