کاربردهای سامانه پیام کوتاه  برای سازمان تبلیغات اسلامی

شناسایی و بررسی امکانات سازمان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال پیامک جهت پیشبرد اهداف سازمان

ارسال پیام کوتاه گروهی جهت احیاء و اشاعه معارف دینی، فرهنگ و تاریخ تشیع

ارسال پیامک انبوه جهت مقابله با فرهنگ منحط بیگانه و نفی آن با شناسایی نقاط ضعف

تلاش برای هدایت افکار عمومی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

عرضه فراورده ها و آثار فرهنگی و هنری اسلامی از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

ارسال پیامک جهت همکاری با وزارتخانه ها و دستگاه های فرهنگی، آموزشی به منظور تعمیق وگسترش فرهنگ دینی

شناسایی و تشویق کلیه آثارعلمی، فرهنگی و هنری در توسعه فرهنگی دینی با پنل پیام کوتاه

جلب مشارکت های مردمی در اجرای برنامه ها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه

همکاری علمی و تحقیقاتی و کمک به توسعه کمی و کیفی مراسم فرهنگی، مذهبی و مردمی با پنل اس ام اس

ارسال پیام های تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران

اطلاع رسانی در مواقع ضروری جلسات فوق العاده، شرایط غیرمترقبه و... با پنل پیام کوتاه

برگزاری نظرسنجی  پیامکی جهت پیشبرد اهداف سازمان

دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات با سامانه پیام کوتاه