کاربردهای سامانه 

ارسال پیام های هشداری انبوه به عموم

آموزش عمومی برای جلوگیری از بروز آتش سوزی از طریق ارسال پیامک انبوه آموزشی

همکاری و هماهنگی با خدمات شهری از طریق ارسال و دریافت پیام کوتاه

بررسی و رسیدگی به کلیه امور ایمنی از طریق ارسال پیام کوتاه

اعلام دوره های آموزشی  به کارکنان و اعضاء از طریق پنل اس ام اس

اطلاع رسانی پیامکی در مواقع ضروری (درجلسات فوق العاده، شرایط غیرمترقبه و...)

ارسال پیام کوتاه جهت همکاری و هماهنگی با واحد های ذیربط

معرفی خدمات سازمان آتش نشانی به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه تبلیغاتی

اعلام جلسات کاری و پیام های تبریک و تسلیت به همکاران و اعضاء

ارسال بخشنامه ها و مصوبات به واحدهای زیر مجموعه و کارکنان با ارسال sms

برگزاری نظرسنجی  پیامکی جهت پیشبرد اهداف آتش نشانی

ایجاد سامانه پیام کوتاه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات