جشنواره ثبت رایگان خط 14 رقمی 1000

با مراجعه به آدرس زیر می توانید با درج نام کاربری و کلمه عبور سامانه پیامکی خود،شماره موبایل و خط ثابت خود  با پیش شماره 1000 را بصورت رایگان ثبت نمایید.

مانند: 100091200000000 برای شماره موبایل درج شده در هنگام ثبت نام و همچنین 10002154100880 برای تلفن ثابت درج شده در هنگام ثبت نام بصورت رایگان ثبت خواهد شد.

ورود جهت ثبت خط رایگان 1000